رستوران لاله منوی مخصوص

تمامی غذاها از مواد تازه و دوست داشتنی تهیه شده